Nyheter

atlantis otervika filmavdelingen akvagroup21.10.2021
Fisken er slaktet ut i Atlantis
Fisken er nå slaktet ut i begge Atlantismerdene og det jobbes med å summere opp resultatene fra utsettet.
web aatlantisot08 sinkaberghansen tom lys%c3%b807.05.2021
Tredje utsett av fisk i Atlantis
Atlantis Subsea Farming har nå satt ut fisk i de nedsenkbare merdene for tredje gang på lokaliteten Otervika helt sør i Nordland.
web ny img 343815.09.2020
Positive erfaringer fra det andre utsettet i Atlantis
I februar ble 100 000 fisk satt ut i Atlantis og senket 30 meter under overflaten ved Skrubbholmen sør for Rørvik. Erfaringene fra det andre utsettet i Atlantis er positive, ifølge en ny rapport.
atlantis harvesting second batch11.06.2020
Fisk slaktet fra Atlantis for andre gang
Tirsdag 9. juni ble siste fisk fra andre utsett i Atlantis levert til slakting hos SinkabergHansen sitt slakteri på Marøya.
senking av atlantis27.05.2020
Senking av Atlantis
Vi har nå hatt fisk i Atlantis på Skrubbholmen siden februar 2020 og nå begynner det å nærme seg utslakting.
atlantis-subsea-farming-319.02.2020
Andre utsett av fisk i Atlantis
Tirsdag kveld ble det satt ut 100.000 fisk i Atlantis på lokaliteten Skrubbholmen rett sør for Rørvik. For første gang er det satt ut så mye fisk i en merd hvor flyteren ligger på 30 meter dyp.
atlantis-erfaringsrapport30.10.2019
Erfaringsrapport fra første utsett
I denne rapporten kan du lese om erfaringene fra produksjonen på Gjerdinga våren 2019. Rapporten er publisert på Fiskeridirektoratets nettside.
atlantis2 web15.08.2019
Gode erfaringer fra første utsett
I mai ble 10.000 fisk satt ut i den nedsenkbare merden til Atlantis Subsea Farming. Nå er de første erfaringene høstet.
aatlantislaks0224.05.2019
Fisk i Atlantis – en milepæl er nådd
Atlantis Subsea Farming har for første gang satt ut fisk i sin nedsenkbare merd. Nå følger prosjektet spent med på fiskens liv i dypet.
atlantis subsea farming test phase05.02.2019
Siste fase med testing i Atlantis-prosjektet før utsett av fisk
Utviklingskonseptet Atlantis Subsea Farming har kommet godt i gang, og nå gjøres de siste uttestingene før fisk skal på plass i slutten av februar.
atlantis subsea farming test phase30.07.2018
Utviklingskonseptet skal produsere laks gjennom tre generasjoner
Atlantis Subsea Farming fikk tildelt en utviklingstillatelse til sitt utviklingskonsept nedsenkbare anlegg for laks, og er godt i gang med prosjektet. De har fastsatt plan om å sette fisk i anlegget gjennom tre generasjoner.
atlantis bildemontasje02.03.2018
Atlantis gjennomføres i redusert omfang
Endelig beslutning er tatt. Atlantis har fått innvilget en av 4 tillatelser og prosjektet tilpasses de nye rammebetingelsene.
atlantis subsea farming illustrasjon19.12.2017
Atlantis Subsea Farming: Fortsatt stor tro på prosjektet etter avslag
I april 2017 fikk Atlantis Subsea Farming beskjed om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med det for øye å tildele to av seks omsøkte tillatelser, det vil si at fire tillatelser ble avslått.
atlantis subsea farming illustrasjon21.08.2017
Atlantis Subsea Farming – a farming concept designed for the future
The latest innovation in cage technology under development is submersible cages for largescale salmon production.
atlantis subsea farming illustrasjon29.11.2016
Gjennombrudd for Atlantis
Fiskeridirektoratet har meddelt Atlantis Subsea Farming at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.
altlantis subsea farming concept01.02.2016
ATLANTIS SUBSEA FARMING AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, har AKVA group ASA etablert selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. ATLANTIS SUBSEA FARMING AS has søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storsk...