19.02.2020

Andre utsett av fisk i Atlantis

Tirsdag kveld ble det satt ut 100.000 fisk i Atlantis på lokaliteten Skrubbholmen rett sør for Rørvik. For første gang er det satt ut så mye fisk i en merd hvor flyteren ligger på 30 meter dyp.
atlantis-subsea-farming-3Fisken, som er cirka tre kilo, ble avluset ved utsett og skal gå i Atlantis fram til slakting i sommer. 

– Operasjonen var godt planlagt og ble gjennomført uten problemer av noe slag. Fisken roet seg fort og hadde raskt fin bevegelse i merden, sier prosjektleder Trude Olafsen. 

Siden forrige utsett har prosjektet gjort noen endringer, hvor de blant annet har installert lastesjakler for å få et bedre bilde av miljøkreftene som virker på merdkonstruksjonen. Hele styrings- og kontrollsystemet med tilhørende teknologi er nå bygd inn i en container, slik at det er lett å flytte konseptet mellom ulike flåter. 

Prosjektleder Olafsen er godt fornøyd med ukas operasjon. Med 100.000 fisk i merden nærmer prosjektet seg en normal driftssituasjon, og vil høste nyttige erfaringsdata i tiden som kommer.

– Alle involverte gjorde en flott jobb ved utsettet, og nå vil fisken bli fulgt tett framover av SinkabergHansens erfarne driftsteknikere og veterinærer. En ny milepæl i prosjektet er nådd, slår hun fast.


Atlantis-merden er hevet til overflaten for utsett av fisk (alle foto: Trude Olafsen).  


Operasjonen forløp problemfritt og fisken roet seg raskt ned.