02.03.2018

Atlantis gjennomføres i redusert omfang

Endelig beslutning er tatt. Atlantis har fått innvilget en av 4 tillatelser og prosjektet tilpasses de nye rammebetingelsene.
atlantis bildemontasjeI april 2017 fikk Atlantis Subsea Farming beskjed om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med det for øye å tildele to av seks omsøkte tillatelser, det vil si at fire tillatelser ble avslått.
 
Atlantis Subsea Farming valgte å klage på avslaget på to av de fire tillatelsene, og denne klagen ble endelig avslått i desember 2017. Nå har Fiskeridirektoratet vedtatt å tildele en tillatelse på 780 tonn MTB til prosjektet.
 
Styret i selskapet har besluttet å ikke anke denne avgjørelsen, og gjennomføre prosjektet med en tillatelse. Prosjektet vil bli nedjustert og tilpasset de nye rammebetingelsene.
 
«Prosessen knyttet til søknad om utviklingstillatelser har vært utmattende og uforutsigbar. Vi søkte 29. januar 2016 og først nå foreligger det en beslutning. Prosessen kan sammenlignes med å hoppe høyde uten å vite hvor listen ligger. Vi er nå nødt for å gå gjennom prosjektet enda en gang og redusere omfanget av hva som er mulig å dokumentere og teste med redusert biomasse. Vi vil likevel få verdifull kunnskap ut av prosjektet når det gjelder teknisk funksjonalitet,» sier Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming.
 
I løpet av søknadsperioden har vi bare blitt enda mer overbevist om at denne teknologien vil ha en framtid – både fordi oppdrett i dypet har noen åpenbare fordeler og fordi teknologien har et kostnadsnivå som vil være bærekraftig etter at selve utviklingsprosjektet er over.
 
Myndighetene er nå i ferd med å evaluere ordningen med utviklingstillatelser og det blir interessant å se hva konklusjonen blir.
 
«Vi bidrar gjerne med innspill i denne prosessen da det er viktig at en slik ordning faktisk oppfyller det som var den politiske intensjonen når ordningen ble etablert.»  
 
Atlantis Subsea Farming eies med like eierandeler av AKVA group ASA, SinkabergHansen AS og Egersund Net AS.
 
 
Kontaktperson:
Daglig leder Trude Olafsen, tolafsen@akvagroup.com, mobil 91557400