01.02.2016

ATLANTIS SUBSEA FARMING AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, har AKVA group ASA etablert selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. ATLANTIS SUBSEA FARMING AS has søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
altlantis subsea farming conceptArbeidet med Atlantis startet på sommeren i 2014, og fagfolk fra alle tre selskaper har deltatt i og vil fortsette å delta i arbeidet med ATLANTIS-konseptet.

Gjennom banebrytende utviklingsarbeid tar ATLANTIS sikte på å bidra til bedre og mer bærekraftig bruk av nåværende oppdrettsteder samt å muliggjøre bruk av mer utsatte steder enn det som er mulig per i dag. Målet er å oppnå produksjonsgevinster og forbedre fiskevelferd ved å senke anleggene under havoverflaten, da de vil være langt mindre utsatt for miljømessige og fysiske forhold enn ved en plassering i overflaten.

Storskalatesting vil fokusere på tredjepartsdokumentasjon av fiskevelferd og produksjonsytelse, systemets teknologiske egenskaper, og ivaretakelse av de ansattes helse og sikkerhet.

Det er mye risiko knyttet til prosjektet, og testing av de teknologiske og driftsmessige løsningene krever storskalatesting som ikke er mulig i dagens oppdrettsanlegg basert på tradisjonelle driftsmetoder. Prosjektets videre framdrift og vår evne til å sikre en metodisk tilnærming er derved avhengig av om vi får tildelt utviklingskonsesjoner.

Selv om ATLANTIS utgjør et stort sprang framover med hensyn til innovasjon, er et av konseptets mål også å holde kostnadene på et nivå som bidrar til å styrke bransjens konkurranseevne. Målet er også at teknologien og driftsmetodene som utvikles gjennom ATLANTIS kan gjøres tilgjengelige og tas i bruk av bransjen relativt raskt.