19.12.2017

Atlantis Subsea Farming: Fortsatt stor tro på prosjektet etter avslag

I april 2017 fikk Atlantis Subsea Farming beskjed om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med det for øye å tildele to av seks omsøkte tillatelser, det vil si at fire tillatelser ble avslått.
atlantis subsea farming illustrasjonAtlantis Subsea Farming valgte å klage på avslaget på to av de fire tillatelsene. Selskapet er av den oppfatning at fire tillatelser er nødvendig for å dokumentere teknologien på en god måte.

Fiskeridirektoratet opprettholdt sitt vedtak og sendte over klagen til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i juni. Selskapet har nå mottatt svar fra NFD som har avslått klagen. Vedtaket kan ikke påklages.

- Vi er selvsagt svært skuffet over vedtaket som NFD nå har fattet, men tar til etterretning av vedtaket er endelig, sier daglig leder Trude Olafsen.

Vi har fortsatt stor tro på prosjektet og er overbevist om at denne teknologien vil ha en framtid – både fordi oppdrett i dypet har noen åpenbare fordeler og fordi teknologien har et kostnadsnivå som vil være bærekraftig etter at selve utviklingsprosjektet er over. Vi setter stor pris på at myndighetene i utgangspunktet har funnet at Atlantis er innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Med muligheter for to tillatelser vi vil nå gjennomgå prosjektet på nytt med utgangspunkt i de nye forutsetningene som dette innebærer. 

Atlantis Subsea Farming eies med like eierandeler av AKVA group ASA, SinkabergHansen AS og Egersund Net AS.


Kontakt:
Daglig leder Trude Olafsen, tolafsen@akvagroup.com, mobil 915 57 400