11.06.2020

Fisk slaktet fra Atlantis for andre gang

Tirsdag 9. juni ble siste fisk fra andre utsett i Atlantis levert til slakting hos SinkabergHansen sitt slakteri på Marøya.
atlantis harvesting second batchCa 100.000 fisk har vært senket ned på 30-40 meter siden midten av februar og det ble nylig slaktet en fisk som veide i underkant av fem kilo.

Nå vil vi starte arbeidet med å analysere alle data som er samlet inn gjennom utsettet og deretter vil resultatene bli publisert i en egen rapport.
 
Prosjektleder Trude Olafsen kan rapportere om at tilveksten har vær god og at fisken har lært å bruke luftkuppelen.
 
«Vi er så langt veldig fornøyd med resultatene, men vi må som sagt få muligheter til å bearbeide data og presentere de på en egnet måte.
Nå er vi i full gang med å planlegge neste utsett på en enda mer eksponert lokalitet fra årsskiftet 2020/21.»