29.11.2016

Gjennombrudd for Atlantis

Fiskeridirektoratet har meddelt Atlantis Subsea Farming at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.
atlantis subsea farming illustrasjonFiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av èn eller flere utviklingstillatelser. «Vi vil fortsette vår gode dialog med Fiskeridirektoratet og utarbeide noe tilleggsinformasjon, samt fastsette målkriterier for prosjektet,» sier daglig leder i Atlantis Subsea Farming Trude Olafsen. «Vi er selvsagt svært glad for at Atlantis faller innenfor ordningen. Vi har stor tro på at dette er en teknologi som vil løse en del av næringens utfordringer knyttet til lus og arealtilgang. Vi mener også at denne teknologien har et stort internasjonalt potensial», sier Olafsen. Atlantis som prosjekt startet allerede opp på sensommeren 2014, og det er gjennomført en rekke innledende forsøk som ligger til grunn for den løsningen man nå ønsker å teste i stor skala. Testing av merdmodellen i tanken til SINTEF Fiskeri og havbruk i Hirtshals har vært viktig for prosjektet, og gitt prosjektteamet grunnleggende kunnskap om hvordan et nedsenkbart anlegg oppfører seg i strøm og bølger. Eventuelle utviklingstillatelser vil være med på å løfte prosjektet inn i en ny fase, og det vil gjøre det mulig å få testet ut teknologien i stor skala og etter hvert med fisk. «Det er fortsatt masse arbeid som gjenstår før nedsenkbare anlegg for lakseoppdrett i stor skala er kommersielt tilgjengelig i markedet, og det er bare å jobbe på videre,» sier Olafsen.

 Atlantis Subsea Farming eies med like eierandeler av AKVA group ASA, Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS.

 
Kontaktperson: Daglig leder Trude Olafsen, tolafsen@akvagroup.com, mobil 91557400