15.08.2019

Gode erfaringer fra første utsett

I mai ble 10.000 fisk satt ut i den nedsenkbare merden til Atlantis Subsea Farming. Nå er de første erfaringene høstet.
atlantis2 webCa 10.000 avluset fisk på 3,6 kilo ble satt ut i merden i mai og slaktet ut i juli. Luftkuppelen befant seg gjennom prøveperioden på ca 22-24 meter og selve flyteren på ca 30 meter. 
 
- Overvåking av fisken avdekket normal svømme- og fôringsadferd gjennom hele perioden, og veksten var omtrent den samme som i de ordinære merdene i anlegget. Konklusjonen er at fisken etter all sannsynlighet lærte seg å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren, sier prosjektleder Trude Olafsen.
 
Ulike metoder for å ta ut fisk av anlegget er testet.
 
- Vi bygger kontinuerlig kunnskap og erfaringer knyttet til lusekontroll i anlegget, sier Olafsen.
 
Merden og tilhørende teknologi er sertifisert i henhold til NS 9415. Første prototype av systemet ble ferdigstilt i mai 2019 på lokaliteten Gjerdinga hos SinkabergHansen nord i Trøndelag. Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net.

Se video fra utsett i mai: