15.09.2020

Positive erfaringer fra det andre utsettet i Atlantis

I februar ble 100 000 fisk satt ut i Atlantis og senket 30 meter under overflaten ved Skrubbholmen sør for Rørvik. Erfaringene fra det andre utsettet i Atlantis er positive, ifølge en ny rapport.
web ny img 3438I februar ble 100 000 fisk satt ut i Atlantis og senket 30 meter under overflaten ved Skrubbholmen sør for Rørvik. Erfaringene fra det andre utsettet i Atlantis er positive, ifølge en ny rapport.
 
Dette var første gang noensinne at laks og biomasse av dette omfanget ble satt i en merd og senket 30 meter under overflaten, og med det nærmer prosjektet seg en normal operativ situasjon. Prosjektleder Trude Olafsen kan rapportere at veksten har vært god, og at fisken lærte å bruke luftkuppelen.
 
Normal oppførsel
- Vi er veldig fornøyde med resultatene så langt. Fisken roet seg raskt og gjenopptok et normalt bevegelsesmønster inne i merden. Tett overvåking av fisken avslørte normal oppførsel og fôringsmønster gjennom hele perioden; veksten var omtrent den samme sammenlignet med overflatemerder på lokasjonen, fisken lærte å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren tilstrekkelig og fiskevelferden var god, sier Olafsen.
 
Fisken, på ca 3 kg, ble behandlet for lus før den ble satt ut i merden, og 25 000 fisk ble slaktet ut i april og resten i juni. Prosjektet har gjort noen endringer siden det første utsettet, blant annet har man installert av lastsjakler for å få bedre oversikt over hvordan miljøkreftene påvirker merdkonstruksjonen. Kontrollsystemet med tilhørende teknologi er bygget inn i en container for å gjøre det lettere å flytte på utstyr.
 
Lus
- Lusens livssyklus og utvikling i Atlantis merden skiller seg ikke signifikant fra det vi kjenner som normal / forventet utvikling i tradisjonelle overflatemerder. Siden det registreres lusepåslag i nedsenket posisjon, tyder det på at noen larver har befunnet seg på dypet i det de når det smittsomme stadiet. Det har også tidligere vært registrert påslag på andre lokaliteter hvor fisk har stått dypt, men da i mindre grad enn i tradisjonelle overflatemerder, sier Olafsen.
 
Merden ble avluset en gang i produksjonsperioden.
 
- I løpet av denne testperioden har det ikke vært noen kontrollmerder på stedet som kan sammenlignes mot luseutviklingen i Atlantis, og dette gjør det vanskelig å diskutere og konkludere om lusens utvikling i Atlantis, sier Olafsen.
 
Merden og tilhørende teknologi er sertifisert etter NS 9415. Den første prototypen av systemet ble ferdigstilt i mai 2019 på SinkabergHansen sin lokasjon Gjerdinga nord for Trøndelag. Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net.

Les rapporter her: atlantisfarming.no/rapporter 
Kontaktperson: Trude Olafsen (TOlafsen@akvagroup.com), +47 91557400