27.05.2020

Senking av Atlantis

Vi har nå hatt fisk i Atlantis på Skrubbholmen siden februar 2020 og nå begynner det å nærme seg utslakting.
senking av atlantis18. mai tok vi opp fisken til overflaten for å sjekke fiskevelferden. Så langt viser de foreløpige resultatene at fisken har normal tilvekst og atferd i dypet.

Flyteren er senket ned til 30 meter og biomassen oppholder seg på et dyp fra 30-50 meter. Heve og senke prosessen går bra og fisken blir kontinuerlig overvåket med kamera og miljøforholdene monitoreres fortløpende.

De endelige resultatene for dette utsettet vil bli analysert og publisert når fisken er slaktet.