05.02.2019

Siste fase med testing i Atlantis-prosjektet før utsett av fisk

Utviklingskonseptet Atlantis Subsea Farming har kommet godt i gang, og nå gjøres de siste uttestingene før fisk skal på plass i slutten av februar.
atlantis subsea farming test phaseClick to open news article on Kyst.no