Samarbeidspartnere

AKVA group ASA, SinkabergHansen AS og Egersund Net AS startet i 2014 arbeidet med å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for lakseoppdrett. De tre selskapene etablerte Atlantis Subsea Farming AS (Atlantis) med mål om å flytte produksjonen dypere ned i vannsøylen. Atlantis hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom eierselskapene og eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Samspillet i prosjektet er avgjørende for et godt resultat. 

AKVA group
Egersund Net
SinkabergHansen

Leverandører

AQUASTRUCTURES

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

KB DYKK

NÆRØYSUND AQUASERVICE

PARTNERPLAST

SINTEF OCEAN

VAL FOU

XYLEM WATER SOLUTIONS